De organisatie

 

De PO-Raad is de sectorvereniging voor het primair onderwijs (po). Ze behartigen de belangen van de schoolorganisaties in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

 

De vraag

 

In opdracht van Sausmakers uit Utrecht vroeg de PO-Raad ons een publicatie, 'in dit geval een boek' te maken over Conceptscholen. Conceptscholen hebben gemeen dat zij met hun onderwijsconcept beogen dat zij hun leerlingen meer stimuleren tot leren en dat hun leerlingen zich daardoor beter of breder kunnen ontwikkelen.

 

De vorm

 

De gekozen vorm is in samenspraak ontwikkeld en heeft als basis de huisstijl van de PO-Raad. Met enkele toevoegingen vanuit onze ideeën over het ontwerpen van boeken. Een boek opmaken lijkt eenvoudig. Maar schijn bedriegt, want een goede opmaak is vakwerk. Hoe beter de vormgeving is, hoe makkelijker de lezer de tekst tot zich neemt. Het is de kunst om rust en balans in het ontwerp te brengen, door heel selectief met typografie en kleur om te gaan en daarmee de accenten te leggen.

PO-Raad

Ga hier naar de Start oagina

<

>

Vorige project

Volgende project

Gerelateerde projecten

Kunnen we je helpen bij een project, maar je weet

nog niet hoe? Wij denken graag met je mee.

 

Stuur ons een bericht

Contact:

info@aangenaamontwerp.nl

06 5022 8264

Adres:

Burg. van Heemstrakwartier 86

3731 TL  De Bilt