Diensten

Aangenaam Ontwerp Visuele Communicatie

 

Met ons aan de slag

De praktijk van grafische vormgeving strekt zich uit van print tot interactieve media. We laten ons gevoel voor creatie en inhoud niet alleen graag los op statische- maar ook op digitale middelen. Want ons primaire gereedschap blijft het creatieve proces. Daarbij zijn we kritisch, constructief, betrokken en toegewijd. Alles wat we doen draagt bij aan het eindresultaat, 'de wereld van onze opdrachtgevers begrijpelijk maken en in beweging brengen'.

 

 

Helder grafisch ontwerp blijft altijd de basis

 

 

We verzorgen het grafisch ontwerp van logo's, beeldmerken en complete huisstijlen. Vaak in samenhang daarmee 'bedrijfs' brochures, magazines, onderzoeksrapporten en andere uitgaven. En de digitale 'interactieve' varianten (ipdf) daarvan.

 

Binnen het ontwerpproces bepalen we de vormgeving, waaronder de lay-out, typografie, het kleurgebruik, illustraties en foto's. Op basis van de wensen van de opdrachtgever maken we een concept dat gepresenteerd wordt waarna het wordt uitgewerkt tot een eindproduct.

 

Bij de ontwikkeling houden we onder meer rekening met de doelgroep, de gestelde eisen, de financiële mogelijkheden en de technische verwerking. We versterken graag inhoudelijke functionaliteiten. Bijvoorbeeld een optimale leesbaarheid door de juiste toepassing van typografie en extra functionaliteit door het gebruik van kleur als blikvanger voor onder andere de belangrijkste informatie. Daarbij geven we graag adviezen om tot een optimaal eindproduct te komen en bewaken de toepassingen en technische verwerking voor design dat zowel offline als online wordt ingezet.

 

 

 

Een infographic maakt 'complexe' informatie toegankelijk

 

 

Een infographic bevat vaak complexe informatie, die we zoveel mogelijk grafisch weergegeven. Het kan cijfermatige gegevens bevatten, maar ook een proces, een ontwikkeling, een 'complexe' dataset of beiden. Kenmerken van een infographic zijn:

 

 • Sterke inhoudelijke samenhang tussen de beeld- en tekstelementen. De visuele elementen spelen een hoofdrol.
 • Tekst is ondersteunend aan alle visuele elementen (illustraties, grafieken, et cetera).
 • Het dicteert in welke volgorde de informatie gelezen wordt. Op deze manier worden gebruikers ‘aan de hand genomen’ door de getoonde complexiteit.
 • Het staat op zichzelf en is zoveel mogelijk zonder tekstuele toelichting te begrijpen.
 • Bevat een grote hoeveelheid informatie teruggebracht tot de kern.
 • Is geschikt om laagdrempelig te communiceren over ingewikkelde of abstracte onderwerpen.

 

 

 

Animatie brengt een verhaal tot leven

 

 

Een animatie kan bijvoorbeeld een nieuw product presenteren, medewerkers inspireren met een visie, of een bedrijfsproces verduidelijken. Het kan impact creëren en mensen aanzetten tot handelen. Door middel van bewegende illustraties, begeleid door een voice-over wordt complexe informatie in korte tijd gecommuniceerd. We ontwikkelen animatie in samenwerking met de opdrachtgever waarbij we heldere afspraken maken over budget en de planning. Hoe animatie tot stand komt en een werkwijze hanteren vatten we hieronder samen.

 

 • Voice-over tekst - Tijd voor goedlopende volzinnen. We schrijven de tekst die straks in de animatie te horen zal zijn. Op basis van de informatie analyse én in de gewenste stijl.
 • Storyboard - Nu de tekst vastligt gaan we aan de slag met het beeld. We delen het verhaal op in verschillende shots en schetsen de beelden. Ook beschrijven we hoe ieder beeld straks gaat bewegen.
 • Visual design - In deze fase werken we alle beelden uit in de gekozen visuele stijl, beeld voor beeld. Zo ontstaat een statische versie van de uiteindelijke animatie.
 • Stemopname - We selecteren een aantal stemacteurs en delen hun demo's. Vervolgens neemt de gekozen stemacteur de voice-over op.

 

 

 

Interactie vergroot de gebruikerservaring

 

 

Bij interactie design ligt de focus op het grafisch vormgeven van de interactie tussen een digitaal product en de gebruiker. Het toevoegen van betekenisvolle en intuïtieve interactie vergroot de aandacht. Daarnaast vermindert het de complexiteit van  publicaties. Bijvoorbeeld met knoppen die de lezer keuze mogelijkheden biedt. En of met animatie, film en geluid. Het is geschikt voor onder andere jaarverslagen, onderzoeksrapporten, nieuwsbrieven, een bedrijfsbrochure of een tender.

 

Het eindproduct kan onder meer een interactieve pdf (ipdf) zijn. Het gebruik ervan kent vele voordelen.

 • Het formaat, het aantal pagina’s, de hoeveelheid informatie... de mogelijkheden zijn groot.
 • Sla het document op in de cloud en iedereen kan er overal en altijd bij.
 • Bespaart tijd en er zijn geen drukwerkkosten.
 • Een document is eenvoudig aan te passen.
 • Er is geen papierverbruik meer en of transport nodig.

 

Samen met de opdrachtgever gaan we onder andere aan de slag met de visuele vormgeving van een communicatiemiddel en creëren een passende gebruikerservaring.

 

 

 

Het gebruikersgemak van een website is essentieel

 

 

Webdesign is een verzamelterm voor verschillende disciplines in relatie tot het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van websites. Daartoe behoren grafisch- en interface ontwerp, programmeren, onderhoud en zoekmachine optimalisatie. Aangenaam Ontwerp ontwikkelt het design. Het bouwen wordt gedaan door collega specialisten uit ons netwerk met veel ervaring op hun vakgebied. Webdesign is in feite user interface (UI) design met behulp van de technische mogelijkheden en eisen van het web.

 

Het grafisch ontwerp van een site draait om twee aspecten, uitstraling en herkenbaarheid. 'Technische' opzet, kleurgebruik en afbeeldingen geven het juiste 'gevoel'. Tijdens het ontwerpen houden we rekening met de doelgroep, financiële mogelijkheden en trends.

 

Bij een goed ontwerp ligt de nadruk op geometrie, functionaliteit en eenvoud met een grid als basis. Door een juiste vlakverdeling word informatie gestructureerd en inzichtelijk gemaakt. Het biedt de gebruiker houvast om bepaalde informatie snel te scannen of om rustig te lezen. De vormgeving en visuele aandachtspunten staan daarbij centraal. Voor de bezoeker is het belangrijk dat informatie op een georganiseerde manier toegankelijk en functioneel is. Een ontwerp ontstaat altijd vanuit de eisen van de opdrachtgever en onze gedachtegang.

 

Kunnen we je helpen bij een project, maar je weet

nog niet hoe? Wij denken graag met je mee.

 

Stuur ons een bericht

Contact:

info@aangenaamontwerp.nl

06 5022 8264

Adres:

Burg. van Heemstrakwartier 86

3731 TL  De Bilt